شرکت آذرگشسب تولید کننده انواع چوب بستنی و پزشکی در ایران

نمونه محصولات

چوب بستنی مگنوم

چوب بستنی مگنوم

قاشق بستنی

قاشق بستنی

چوب بستنی تخت معمولی ۱۱۴

چوب بستنی تخت معمولی ۱۱۴

چوب بستنی تخت لب گرد

چوب بستنی تخت لب گرد

چوب بستنی اسپیرال

چوب بستنی اسپیرال

چوب پزشکی (آبسلانگ درجه دو)

چوب پزشکی (آبسلانگ درجه دو)

چوب پزشکی (آبسلانگ درجه یک)

چوب پزشکی (آبسلانگ درجه یک)