شرکت آذرگشسب تولید کننده انواع چوب بستنی و پزشکی در ایران

چوب پزشکی (آبسلانگ درجه دو)

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

چوب پزشکی آبسلانگ نوع دو

چوب پزشکی آبسلانگ نوع دو​